Ομάδες Balint

balint-logo

Η Δάφνη Τατιάνα Παπανικολάου είναι Ιδρυτικό μέλος στις Ελληνικές Ομάδες Balint οι οποίες δημιουργήθηκαν το 2012 για να προωθήσουν την πρακτική και τη θεωρία των ομάδων Balint στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Βρετανικής Balint Society ( http://www.balintgroupgreece.com ). Οι ομάδες Balint ξεκίνησαν ως ομάδες γιατρών (πλέον όλων των ειδικοτήτων και όχι μόνο οι γενικοί ιατροί από τους οποίους ξεκίνησαν), αλλά στη συνέχεια άρχισαν να  αφορούν και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι ψυχολόγοι, οι νοσηλευτές, οι μαίες, οι κοινωνικοί λειτουργοί και γενικώς επαγγέλματα στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται μία σχέση φροντίδας.  Αποτελούνται συνήθως από 8 έως 12 άτομα που συναντώνται τακτικά για να σκεφτούν και να συζητήσουν γύρω από την παρουσίαση μίας κλινικής περίπτωση στην οποία η σχέση γιατρού-ασθενή/θεραπευόμενου θέτει δυσκολίες και προβληματισμούς στον θεράποντα ιατρό. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα είναι οι ιατροί που παρουσιάζουν τα περιστατικά τους και ένας ή δύο leaders που διαθέτουν εκπαίδευση στo Balint group leadership οι οποίοι συντονίζουν την ομάδα. Κάθε συνάντηση εργασίας αναπτύσσεται γύρω από την παρουσίαση, από ένα μέλος της ομάδας, μιας κλινικής περίπτωσης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ακούν χωρίς να διακόπτουν, ενώ στη συνέχεια μπορούν να παρέμβουν θέτοντας ερωτήσεις, εκφράζοντας τη γνώμη τους ή τα συναισθήματά τους. Ο «αφηγητής» ιατρός ακούει και προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τους υπόλοιπους, ενώ ταυτόχρονα αποκτά μία καινούργια οπτική της σχέσης του με τον ασθενή του και έρχεται σε επαφή με τις ψυχολογικές προεκτάσεις της δουλειάς του, κάτι που τον διευκολύνει πολύ στο να χειρίζεται δύσκολες περιπτώσεις ασθενών. Ιδιαίτερα σε ιατρικούς χώρους συναισθηματικά φορτισμένους όπου η ένταση και η κούραση έχουν καταβάλλει το προσωπικό, η συμμετοχή σε ομάδες balint μοιάζει απαραίτητη.

Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται στα εξής στοιχεία:

  • στον αυθορμητισμό με τον οποίο ο εισηγητής παρουσιάζει την περίπτωση
  • στον ελεύθερο συνειρμό σκέψεων και των συναισθημάτων των μελών
  • στην απουσία σημειώσεων
  • στο σεβασμό για τα λόγια των άλλων χωρίς αξιολόγηση ή κρίση
  • στην εμπιστευτικότητα