Ομάδες Balint

balint-logo

Οι ομάδες Balint είναι ομάδες γιατρών, ψυχολόγων ή νοσηλευτών που αποτελούνται συνήθως από 8 έως 12 άτομα που συναντώνται τακτικά για να σκεφτούν και να συζητήσουν γύρω από την παρουσίαση μίας κλινικής περίπτωση στην οποία η σχέση γιατρού-ασθενή/θεραπευόμενου θέτει δυσκολίες και προβληματισμούς στον θεράποντα. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα είναι οι φροντιστές που παρουσιάζουν τα περιστατικά τους και ένας ή δύο leaders που διαθέτουν εκπαίδευση στo Balint group leadership οι οποίοι συντονίζουν την ομάδα. Κάθε συνάντηση εργασίας αναπτύσσεται γύρω από την παρουσίαση, από ένα μέλος της ομάδας, μιας κλινικής περίπτωσης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ακούν χωρίς να διακόπτουν, ενώ στη συνέχεια μπορούν να παρέμβουν θέτοντας ερωτήσεις, εκφράζοντας τη γνώμη τους ή τα συναισθήματά τους. Ο αφηγητής ακούει και προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τους υπόλοιπους, ενώ ταυτόχρονα αποκτά μία καινούργια οπτική της σχέσης του με τον ασθενή του.Οι ομάδες που σχηματίζονται συναντώνται μία φορά την εβδομάδα.

Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται στα εξής στοιχεία:

  • στον αυθορμητισμό με τον οποίο ο εισηγητής παρουσιάζει την περίπτωση
  • στον ελεύθερο συνειρμό σκέψεων και των συναισθημάτων των μελών
  • στην απουσία σημειώσεων
  • στο σεβασμό για τα λόγια των άλλων χωρίς αξιολόγηση ή κρίση
  • στην εμπιστευτικότητα