Εποπτείες

stock-vector-creative-concept-of-the-human-brain-vector-illustration-130952750

Παρέχονται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κλινικής εποπτείας για ψυχολόγους και νέους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Η κλινική εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης καθώς και της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ψυχοθεραπευτών και επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Κατά τη διάρκεια των εποπτικών συναντήσεων που μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, θίγονται θέματα που έχουν απασχολήσει τον εποπτευόμενο στην πορεία της θεραπείας των κλινικών του περιστατικών, παρέχονται συμβουλές και καθοδήγηση προς αυτόν, ενισχύονται οι θεωρητικές γνώσεις του και οι θεραπευτικές του δεξιότητες.